Enquete peilt naar hoe Genkenaar tegenover toerisme staat

Stad Genk Toerisme Vlaanderen en Hogeschool PXL onderzoeken samen hoe de Genkenaar staat tegenover toerisme in de stad. 

“Het onderzoek zal ons een beter zicht geven op de impact van de coronacrisis op het toerisme. En daarnaast kunnen we ook het toerisme verbeteren aan de hand van die input”, zegt Senne Kimps van Toerisme Vlaanderen. “We willen graag weten hoe de bewoners zich hierbij voelen, zodat we gericht kunnen bijsturen.”

Klik hier om de enquete in te vullen. Dat zou ongeveer 7 minuten in beslag nemen.

Herbeluister hier het volledige interview met Senne Kimps van Toerisme Vlaanderen.

>