Genkenaren doen noodkreet: “Burgemeester,snel rijden is een probleem. Pak dit aan”

Volgens de veiligheidsmonitor zeggen zeven op tien Genkenaren dat te snel rijden een groot probleem is in hun stad. Hoog tijd dus om dit probleem aan te pakken. Het stadsbestuur zal dit op verschillende manieren doen. Zo zal er met een wijkcirculatieplan gewerkt worden, maar zullen er ook aanpassingen aan de infrastructuur doorgevoerd worden, alsook gaat er getracht worden om meer mensen aan het fietsen te krijgen. Daar bovenop zullen er ook meer controles plaatsvinden. Op een twintigtal locaties in Genk zullen er continue controles uitgevoerd worden.

In onze stad gebeuren er ongelofelijk veel goede dingen, maar er zijn er een aantal die beter kunnen’, opent burgemeester van Genk Wim Dries de persconferentie op de kruising van de Noordlaan met de Oostlaan. “Als er één zaak is waar ik op straatfeesten of evenementen over aangesproken wordt, dan is het te snel rijden”. Intussen besloot het stadsbestuur dus om op 11 locaties een trajectcontrole te plaatsen. De 8 flitspalen die momenteel in deze trajectcontrole vallen zullen herschikt worden.

Vanaf vandaag krijgen de autobestuurders nog 6 maanden de tijd om zich aan te passen op de straten. Op de 11 trajectcontroles zullen er snelheidsmeters opgehangen worden zodat de mensen kunnen zien hoe snel ze rijden. “We lanceren het vandaag en gaan het ook visueel maken, want we willen dat de mensen geen bekeuring krijgen en zich aan de snelheid houden.” vertelt Dries.

De nieuwe uitvoering van de Vlaamse Besluiten zorgt ervoor dat lokale besturen middelen krijgen om op wegen waar men 30 of 50 km/uur mag rijden, zelf een aantal controles in te bouwen. De boetes die op deze plekken worden uitgeschreven, gaan naar de stadskas. Een besluit dat momenteel op veel kritiek stuit.. “Deze boetes gaan inderdaad naar de stadskas” zegt Wim Dries. “We voorzien een vier- à vijftal mensen die extra worden aangenomen voor de hele verwerking van het nieuwe systeem. Er zijn een 3 à 4 boetes per 1000 auto’s, op jaarbasis kunnen dit dus wel een 70 000 boetes zijn die worden uitgeschreven. We hopen dat dit er minder zijn, maar uit ervaring weten we dat zelfs na jaren mensen toch nog te snel rijden”, aldus de burgervader. 

Op sociale media circuleren momenteel al berichten die tips geven over hoe je de flitspalen kan ontwijken. Zo wordt er bijvoorbeeld gezegd dat als je op het linkerrijvak rijdt, je niet geflitst wordt. “Er zijn natuurlijk ook nog de gewone camera’s die overzichtsbeelden maken die dan kunnen zien dat je op het linkerbaanvak rijdt. Dus ik zou dat ten zeerste afraden”, vertelt Wim Dries.

Het stadsbestuur hoopt met deze trajectcontroles een gedragsverandering teweeg te brengen bij de chauffeurs. “Je veilig voelen in Genk, dat is onze ambitie. Verkeersveiligheid is daar een heel belangrijk punt in.” eindigt Wim Dries zijn pleidooi.

>
Burgemeester stad Genk Wim Dries