Kersvers gouverneur Jos Lantmeeters: “De Genkse belangen blijf ik verdedigen”

De kogel is door de kerk: De Genkse Jos Lantmeeters (N-VA) zal Herman Reynders (sp.a) opvolgen als gouverneur van Limburg. “Ik ben vereerd. Het geeft een enorme boost, als je weet dat men zoveel vertrouwen in je heeft”, reageert Lantmeeters.

Lantmeeters zal hiervoor wel de Genkse gemeenteraad moeten verlaten. Toch laat hij de stad niet in de steek: “De Genkse dossiers hebben mij altijd aan nauw aan het hart gelegen, en dat zal altijd zo blijven. Ook als gouverneur zal ik de Genkenaren niet verwaarlozen.”

Wat Lantmeeters de komende jaren gaat doen weet hij nog niet precies: “Voordat ik concrete plannen voorstel, wil ik eerst praten met de gemeentes, belangengroepen, andere partijen en mijn voorgangers. Op die manier wil ik de Limburgse gemeentes zo goed mogelijk met elkaar verbinden. En dat zal ik allemaal doen met veel enthousiasme.”

>