Maria op inspectie samen met Serge van dierenpolitie CARMA Bree

Naar vaste gewoonte gaat Maria Riciardelli elke week bij iemand langs voor een interessant verhaal. Deze keer gaat ze op pad met Serge Jaeken van dierenpolitie CARMA Bree en volgt hem tijdens een interventie.

Serge Jaeken is reeds aan zijn tiende dienstjaar toe bij de politie. Hij is destijds voor de fusie als lid van de interventie begonnen bij de politiezone Noordoost Limburg. Daar merkte hij dat het dierenwelzijn hem nauw aan het hart lag. Er kwamen zoveel zaken binnen van dierenverwaarlozing dat het voor Serge helaas niet meer houdbaar was om dit te combineren met zijn interventies. Hij vroeg meer tijd aan zijn oversten en kreeg deze ook, één dag per maand mocht hij volledig aan dierenwelzijn besteden. De fusie van de politiezones gaf Serge de kans om een proefproject op te starten en dit was zo een succes dat een uitbouw van het project noodzakelijk was en politie CARMA besliste om er een full time job voor hem van te maken.

Maar hoe werkt de dienst nu precies? “Veel dierenverwaarlozing zien we zelf niet” zegt Serge “dus zijn we afhankelijk van meldingen die burgers, collega’s van op interventie, leden van de recherche of wijkagenten aan ons doorspelen.” Hij zorgt dan voor de verdere opvolging, gaat de situatie ter plaatse beoordelen en naargelang het geen hij daar aantreft zal hij beoordelen welke volgende stappen er zullen ondernomen worden. Dit kan een waarschuwing zijn, het opstellen van een PV of in het ergste geval een inbeslagname. Bij dit laatste worden de dieren overgebracht naar lokale asielen, het Natuurhulpcentrum of het opvangcentrum van Heusden-Zolder. Meldingen kunnen anoniem gebeuren via een formulier dat je kan invullen op de website van de politiezone. Door deze anonimiteit zijn er ook meer burgers die dit nu ook durven te doen. Wat gebeurd er dan verder met de in beslag genomen dieren? Nadat ze naar het asiel zijn gebracht, zal er een proces-verbaal opgesteld worden, de eigenaar zal worden verhoord en op basis van al deze elementen in het dossier zal de Vlaamse inspectiedienst dierenwelzijn beslissen wat er verder met de dieren zal gebeuren. Ofwel gaan ze zonder meer terug naar de eigenaar, ze krijgen ze terug onder voorwaarden of ze worden definitief als eigendom aan het asiel gegeven. Mogen deze eigenaars terug opnieuw dieren houden? “Jammer genoeg wel” zegt Serge “het is aan de rechter in eerste instantie om een verbod uit te spreken, zolang dit niet gebeurd kunnen deze eigenaars inderdaad nieuwe huisdieren gaan halen. Wat we wel kunnen doen is dan nieuwe controles gaan uitvoeren.”

>

 

Vandaag moet Serge een paardenweide gaan inspecteren. Deze situatie is begonnen met een melding van verwaarlozing van de hoeven van de paarden en dat er ook geen drinkwater aanwezig was voor hun. Na contact opname met de eigenaar is er een proces-verbaal opgemaakt. Er is ook aan de eigenaar gevraagd om aanpassingen door te voeren en de taak van Serge vandaag is om te controleren of deze ook correct zijn uitgevoerd en of de paarden in goede conditie zijn. Samen met Maria maakt Serge zijn ronde doorheen de paardenweide.

>