Veiligheidshuis stelt rookmelders ter beschikking voor genkse gezinnen