Aanleg terrassen roept vragen op bij bewoners Stalenstraat

Verbazing alom toen bleek dat er pal in het midden van de Stalenstraat in Genk nieuwe terrassen worden aangelegd. Inwoners maken zich zorgen en stellen zich vragen over het project.

Toon Vandeurzen (CD&V) geeft een woordje uitleg:

“Het betreft een project vanuit de Stad Genk, gedreven door de diensten Economie en Duurzame Ontwikkeling en Leefmilieu, waarvoor ik bevoegd ben”. Een hele tijd geleden werd er een masterplan genaamd ‘De Vallei van Werelden’ opgesteld voor de Stalenstraat. “Eén van de aspecten die we in het plan ontwikkelden, was het voorzien van meer publieke ruimte waar de mensen kunnen vertoeven. De aanleg van de terrassen is de uitwerking van dit aspect”, aldus de schepen.

Bewoners zijn echter bezorgd over de veiligheid, maar ook over een eventueel gebrek aan parkeermogelijkheden in de straat gezien er een aantal parkeerplaatsen sneuvelen voor de aanleg van de terrassen. “Reactie zal er altijd komen wanneer er ergens gewerkt wordt. Het is dan ook aan ons om de bewoners en handelaars goed te informeren. Momenteel zijn we nog bezig met de verdere planning van de werken zodat we de omwonenden op de hoogte kunnen houden van de vorderingen.”

De Stalenstraat zal voor het project omgelegd worden over de middenberm waar momenteel een aantal parkeerplaatsen liggen. De aanpassing zorgt voor een knik in de rijbaan waardoor snelheidsduivels meer afgeremd zullen worden. Naast het project met aan geluidsopnames gekoppelde camera’s dus een andere manier om straatracers aan te pakken. Het sneuvelen van een aantal parkeerplaatsen zal volgens de schepen niet leiden tot een tekort gezien er nog voldoende parkeergelegenheid is over de gehele straat. “Het ontharden van parking om een kwaliteitsvolle, groene publieke zone te creëren, gaat volgens mij de handelszone enkel ten goede komen”, aldus Vandeurzen.

Verder is het project ook een investering in duurzaamheid en de lokale ondernemers. Zo zal het terras met een grootte van ongeveer 58 m2 gebouwd en ingericht worden met duurzaam materiaal. Ook is het de bedoeling dat de horeca uitbaters er blijvend gebruik van kunnen maken. Toon Vandeurzen geeft aan dat het een experiment betreft: “We willen kijken of op deze manier snelheidsduivels afgeremd worden, maar ook op welke manier de plaatselijke uitbaters de terrassen zullen afbakenen. Als bij de evaluatie blijkt dat het format werkt, zijn we bereid te kijken of we dit ook op andere plaatsen in de stad kunnen toepassen.”

Als laatste is de inrichting van de blauw-groene infrastructuur ook een manier om een visuele link te maken met de Stiemervallei. “De Stiemervallei gaat over de ‘tuinen van Waterschei’: duurzaam waterbeheer en het voorzien van groen. Dit project maakt de verbinding tussen Thor en Stalenstraat niet waar, maar we voorzien wel ruimte voor de infiltratie van water naar de grondwaterbanken. (…) Anderzijds voorzien we opnieuw meer groen in het straatbeeld, naast het project van de tegeltuintjes”.

 

Beluister via deze link het volledige interview met schepen Toon Vandeurzen.

>